Vulcanizare Bacau si Anvelope


Telefon: 0756 04 05 05
Telefon:0756 06 26 66
Email: office@togaserv.ro

Cresterea competitivitatii

Cresterea competitivitatii Toga Serv prin achizitia de utilaje “ –  Cod SMIS 124797

TOGA SERV S.R.L., anunţă începerea activităţilor proiectului “Cresterea competitivitatii Toga Serv prin achizitia de utilaje “, Cod SMIS 124797″

Proiectul este finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2: “Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”- 2.2.ITI. Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud- Est, în calitate de Organism Intermediar.

 

Valoarea totală a proiectului este de 2.762.931,42 lei.

Finanțarea nerambursabilă primită este în valoare de 1.658.232,02 lei, din care 1.409.497,21 lei din FEDR.

Valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 248.734,81 lei.
Contract de Finanțare Nr. 5356/27.04.2020

 

Obiectivele proiectului:

Obiectivul principal al proiectului il constituie imbunatatirea competatitivitatii intreprinderii Toga Serv SRL prin realizarea unei investitii initiale in domeniul lucrarilor de marcaje rutiere prin crearea unei noi unitati de productie.

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Crearea unei noi unitati de productie in domeniul constructiei de drumuri si autostrazi (lucrari de marcaje rutiere) prin:

– Dotarea cu echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, specifice activitatii de lucrari de marcaje rutiere

– Achizitionarea unui program informatic necesar gestionarii intregii activitatii a firmei

  1. Derularea de activitati specifice prioritatii de investitie in vederea dezvoltarii capacitatii intreprinderii de a isi dezvolta si mentine avantajul competitiv:

– Implementarea procesului de certificare a sistemelor de management al calitatii (ISO 9001) si al mediului (ISO 14001)

– Participarea, in calitate de expozant, la un targ de profil in afara tarii

  1. Respectarea si promovarea principiilor orizontale privind dezvoltare durabila si egalitate de sanse prin:

– Angajarea unei persoane din categorii defavorizate cu „varsta de peste 50 de ani”

– Includerea persoanelor de sex feminin in echipa de management si implementare a proiectului.

 

Rezultate asteptate:

 

Dotarea cu active corporale, necorporale (numar):

– 3 echipamente tehnologice

– 1 program informatic de tip ERP

La finalul implementarii proiectului se va realiza angajarea personalului suplimentar necesar, intre care 1 persoane din categorii defavorizate.

 

Activitati specifice prioritatii de investitie derulate:

– 2 sisteme de management certificate

– 1 participare, in calitate de expozant, la targuri de profil in afara tarii
Informaţii suplimentare se pot obţine la: Domnul Constantin Gabriel Funcţia – Administrator si Manager Proiect TOGA SERV S.R.L.; Telefon/Fax: 0755.786/190 / 0234.511/939; Adresa de e-mail: office@togaserv.ro

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-­ue.ro , precum şi către site-­ul web al Programului Operaţional Regional 2014-­‐2020www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului (facebook.com/inforegio.ro).